نکاتی درباره اقامت کاری در ترکیه
نکاتی درباره اقامت کاری در ترکیه

بسیاری از افراد جویای کار، کشور ترکیه را به دلیل همسایگی با ایران، نزدیکی فرهنگ و دین رسمی این دو کشور، هزینه‌های مناسب زندگی و همچنین به گمان اینکه در آینده‌ای نزدیک این کشور عضوی از اتحادیه اروپا خواهد بود، گزینه مناسبی جهت مهاجرت کاری و اقامت می‌دانند. کشور ترکیه به عنوان پلی بین اروپا و آسیا همچون دروازه‌ای برای کسب و کار در دید افراد خود را نشان می‌دهد. به همین دلایل حضور ایرانیان به تعداد چشم‌گیری در این کشور مشهود می‌باشد.

اقامت کاری از طریق استخدام
شرط لازم برای اینکه شما بتوانید اقامت ترکیه را از طریق کار به دست بیاورید پذیرش و استخدام شما در یک شرکت ترکیه‌ای می‌باشد. برای کسب این نوع اقامت، شما باید از تخصص ویژه‌ای برخوردار باشید و در زمان درخواست شرکت ترکیه‌ای به همکاری با شما، طبق آمار وزارت کار و رفاه ترکیه، شهروند ترک دارای تخصص مشابه موجود نباشد. با توجه به نکته فوق و وضعیت کار در ترکیه و شرایط خاص ایرانیان می‌توان این گونه گفت که در حال حاضر شانس یافتن کار در کشور ترکیه برای فرد ایرانی بسیار کم است و تنها راه ممکن دریافت اقامت کاری ترکیه، اقامت از طریق ثبت شرکت می‌باشد، که توضیحات آن را در شماره قبل خوانده‌اید.

اقامت کاری از طریق سرمایه‌گذاری
با ثبت شرکت و فعالیت در ترکیه شما می‌توانید پس از ۳ سال اقامت دائم ترکیه را به دست آورید. در نظر داشته باشید فعال بودن شرکت در مدت ۳ سال برای کسب اقامت الزامی‌ می‌باشد. مراحل اخذ اقامت از طریق سرمایه‌گذاری عبارتند از:
▪ ابتدا اقدام به ثبت شرکت می‌نمایید.
▪ بعد از تاسیس شرکت شما شخصیت حقوقی شناخته می‌شوید.
▪ طبق قانون، دریافت اقامت ترکیه برای اتباع بیگانه، کارآفرینی برای اتباع بومی می‌باشد. لذا استخدام و پرداخت بیمه ۵ شهروند ترک در شرکت الزامی است. در این مورد تنها پرداخت هزینه بیمه کفایت می‌کند.
▪ قدم بعدی دریافت شماره رفرانس از سفارت ترکیه است. 
▪ سپس ارسال مدارک به وزارت کار جهت درخواست مجوز کار که معمولاً ۴۴ روز پس از درخواست، مجوز کار از وزارت کار تایید و اعلام می‌گردد و شما می‌توانید برای دریافت ویزای کاری به سفارت مراجعه نمایید.
▪ پس از دریافت ویزای کاری، شما تا یک ماه فرصت سفر به ترکیه و اخذ اقامت را دارید.
▪ لطفاً توجه داشته باشید که از زمان اخذ ویزا تا مراجعه به اداره امنیت و اخذ دفترچه اقامت در ترکیه، تنها یک بار می‌توانید وارد ترکیه شوید و در صورت خروج پیش از اقامت، قادر به ورود مجدد با ویزای کاری نبوده و ویزای شما باطل می‌شود.
▪ اخذ اقامت اینترنتی پیش از ورود شما به ترکیه از اداره امنیت الزامی است. 
▪ پس از مراجعه به اداره امنیت و پرداخت هزینه‌های دفترچه اقامت، اداره امنیت به شما برگه رسید مدارک را ارائه می‌دهد و در آن زمان اخذ دفترچه مشخص شده است. لطفا توجه داشته باشید که شما تا یک ماه پس از تاریخ ذکر شده قادر به دریافت دفترچه هستید و پس از یک ماه دفترچه شما باطل می‌شود.

T: 7.12.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul