Scotty
Scotty

اسکاتی اپلیکیشن پیک موتوری است که شما را به نزدیک‌ترین راننده‌ موتور متصل می‌کند تا بسیار سریع و مقرون به صرفه بسته‌های خود را جابه‌جا کنید یا حتی خودتان را از ترافیک نجات دهید. شما حتی با اسکاتی می‌توانید غذای خود را از رستوران مورد نظرتان تحویل بگیرید. کار کردن با این اپلیکیشن به دلیل استفاده از رابط کاربری ساده، بسیار راحت است. راننده‌های اسکاتی از بین کسانی که گواهینامه، بیمه و مجوز سواری با موتور را دارند انتخاب شده‌اند، پس شما می‌توانید با خیال آسوده با آن‌ها سفر کنید. می‌توانید در انتهای سفر نظر خود را درمورد راننده از طریق اپلیکیشن ثبت کنید تا به ارتقای رانندگان اسکاتی کمک کنید.

T: 7.12.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul