استفاده از وسایل نقلیه عمومی
استفاده از وسایل نقلیه عمومی

فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در ترکیه بسیار رایج است. اکثر ترک‌ها حتی قشری که اتومبیل شخصی دارند در طول هفته برای رفت و آمد به محل کار از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و از اتومبیل شخصی خود در آخر هفته‌ها استفاده می‌کنند. یکی از دلایل این رفتار کمک به کاهش ترافیک شهری استانبول است. وضعیت حمل و نقل عمومی در استانبول مطلوب است و با توجه به ترافیک استانبول، استفاده از وسیله نقلیه‌ شخصی چندان توجیهی ندارد.

T: 7.12.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul