انعام دادن
انعام دادن

انعام دادن یکی از فرهنگ‌های رایج و بسیار مثبت بین ترک‌هاست. ترک‌ها معمولاً بعد از حساب کردن فاکتور،‌ ۱۰٪ از مبلغ نهایی را به عنوان انعام به آن اضافه می‌کنند. حتی اگر هزینه سفارش آن‌ها خیلی کم باشد؛ مثلاً به اندازه یک استکان چای، باز هم مبلغ کمی را به عنوان انعام در نظر می‌گیرند. اگر لازم بود کمتر سفارش دهید، اما حتماً انعام بدهید. 

T: 7.12.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul