احترام به صف و نوبت
احترام به صف و نوبت

ترک‌ها در هنگام ایستادن در صف و یا در ادارات و اماکنی که از شماره برای دادن نوبت استفاده می‌شود بسیار به حقوق و نوبت یکدیگر احترام می‌گذارند و هرگز سعی نمی‌کنند که نوبت و حق شما را زیر پا بگذارند. سعی کنید شما نیز به عنوان یک مهاجر به این قانون احترام بگذارید.

T: 7.12.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul