Istanbul Travel Guide
Istanbul Travel Guide

گردشگری آفلاین در استانبول

ویژگی بارز این برنامه این است که اگر اینترنت نداشته باشید هم می‌توانید از آن استفاده کنید، این در حالی است که بیشتر اپلیکیشن‌های مشابه به اینترنت نیاز دارند. بیش از ۱۵ میلیون گردشگر این اپلیکیشن را به عنوان برنامه‌ای کاربردی معرفی کرده‌اند. می‌توانید بسیار ساده مسیرتان را پیدا کنید و نظرات مردم و توریست‌ها درباره‌ بخش‌های مختلف را بخوانید.
به جزئیات نقشه توجه زیادی شده است و می‌توانید با یک جست و جو نتایج خوبی برای گردش در شهر استانبول پیدا کنید. مسلماً Istanbul Travel Guide ابزاری فوق‌العاده برای شهرگردی شما خواهد بود.

T: 29.1.2019
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul