LOral My Skin Track UV
LOral My Skin Track UV

اشعه‌ فرابنفش تا حدودی برای بدن مفید است. در واقع با قرار گرفتن در معرض آفتاب به تولید ویتامین دی در بدن کمک می‌کنیم. اما مجاورت زیاد با این اشعه باعث بیماری‌های حاد پوستی و چشمی می‌شود و حتی سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت آرایشی بهداشتی Oréal گیره‌ کوچکی تولید کرده‌ است که اگر بیش از حد در معرض آفتاب بمانید و در خطر آسیب باشید، به شما هشدار می‌دهد. داده‌های این گجت نیز با فناوری NFC به اپلیکیشن مربوط رو گوشی همراه منتقل می‌شوند. کارایی این گجت ساده است، به شارژ نیاز ندارد و می‌توانید با قیمت ۶۰ دلار آن را تهیه کنید. 

T: 29.1.2019
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul