e-Devlet Kapisi
e-Devlet Kapisi

برای استفاده از خدمات الکترونیکی دولت در ترکیه، می‌توانید علاوه بر سایت turkiye.gov.tr از اپلیکیشن e-Devlet Kaps استفاده کنید. استعلام پرونده‌های دادگستری، استعلام مالیات درآمد، استعلام بدهی حق بیمه، خدمات حقوق و دستمزد الکترونیکی وزرات دارایی و... برخی از خدماتی هستند که می‌توانید از طریق اپلیکیشن e-Devlet Kaps دریافت کنید. برای استفاده از خدمات آنلاین باید رمز عبور یا امضای موبایلی ثبت شده در این سیستم را داشته باشید. برای دریافت این رمز نیز باید به یکی از شعب PTT مراجعه کنید. امضای موبایلی را هم باید از طریق فرم اشتراک در اپراتور موبایلی مربوط دریافت کنید.

T: 15.10.2019
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul