دونر کباب، اصیلترین نسخه را در ترکیه امتحان کنید
دونر کباب، اصیلترین نسخه را در ترکیه امتحان کنید

این نوع از کباب در ایران نیز بسیار محبوب است؛ اما ریشه آن کشور ترکیه است؛ به همین دلیل در ایران به آن کباب ترکی نیز میگویند. این کباب روی سیخی عمودی به چرخش در میآید و هر بار لایهای از روی آن برای مشتری برش داده میشود. شاید جالب باشد که بدانید کباب ترکی در آلمان نیز غذایی محبوب است، سالها قبل ترکهای مهاجر این غذا را در آلمان معرفی کردند. گوشت نرم و چاشنیدار دونر کباب و عطر سبزیجاتی مانند فلفل دلمهای و پیاز این غذا را به غذایی اشتها برانگیز و محبوب تبدیل کرده است. یک وعده غذاییتان در ترکیه را به چشیدن طعم کباب ترکی اصیل در خود استانبول اختصاص دهید.

T: 12.9.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul