اسکیجی بازار
افتتاح حساب در ترکیه
متوسط هزینه های زندگی در ترکیه
فصل حراج لباس در ترکیه
رجیستر تلفن در ترکیه
فرهنگ انعام دادن
آشنایی با Gym در ترکیه
نحوه گرفتن ماهواره در ترکیه
مردم و حیوانات در استانبول
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul